Projektiranje

 • stanovanjski objekti
 • stanovanjsko poslovni objekti
 • poslovni objekti
 • gospodarski objekti
 • kmetijski objekti
 • zidanice
 • zunanje ureditve
 • ostali inženirski objekti

Urejanje dokumentacije

 • pridobitev projektnih pogojev
 • pridobitev soglasij
 • pridobitev elaboratov potrebnih za soglasja

Vodenje projektov

 • od ideje do gradbenega dovoljenja
 • od gradbenega dovoljenja do izbire izvajalca
 • vodenje izvedbe, nadzor

Pridobitev gradbenih dovoljenj

 • aktivnosti (potrebne) na upravni enoti in občini
 • svetovanje pri urejanju dokumentacije
 • pri spremembi namembnosti zemljišča
 • uzurpacijah ob legalizaciji objektov